Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Dokumenty

Po přihlášení uvidíte dokumentů více...

Stanovy SAD  
Dokument obsahující základní principy fungování sdružení. Aktualizovaná verze na základě doporučení Ministerstva vnitra, září 2004.

Přihláška do Sdružení ambulantních dermatologů 
Formulář pro přihlášení ke členství v SAD.

Shrnutí činnosti SAD za období 04-11/2016  


Formulář pro udělení plné moci 
Zplnomocnění SAD pro zastupování lékaře ve specifikovaných oblastech.

Logo SAD ČR
Logo v tiskové kvalitě ke stažení ve formátech JPG (140 kB) a EPS (30 kB)

Informace
Informace pro ošetřující lékaře k zákonu č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Informace o změně v úhradě LP Neotigason
Vítězství České lékařské komory u Ústavního soudu

Interní audit kvality - hodnotící list 
Hodnocení jednotlivých položek dle Věstníku MZ ČR 5/2012: Zacházení s léčivými přípravky s vyšší mírou rizikovosti, hygiena rukou, řešení neodkladných stavů.

Dokumenty ke GDPR
Úvod, Komentář, Vzorová dokumentace, Informace pro pacienty, Doplňující informace a dokumenty

Dokumenty ke sjezdu 2018
Program pro lékaře, program pro sestry

Dokumenty ke sjezdu 2017
Pozvánka, zápis

Dokumenty ke sjezdu 2016
Program, zápis

Dokumenty ke sjezdu 2015
Pozvánka, Přihláška pro lékaře

Dokumenty ke sjezdu 2014
Pozvánka

Dokumenty ke sjezdu 2013
Pozvánka

Dokumenty ke sjezdu 2012
Pozvánka, Přihláška, Program

Dokumenty ke sjezdu 2011
Pozvánka, Program, Přihláška pro lékaře, Oznámení o volbách

Dokumenty ke sjezdu 2010
Pozvánka, Podrobný program, Stručný program, Přihláška pro lékaře

Dokumenty ke sjezdu 2009
Pozvánka, Program, Doprovodný dopis, Přihláška pro lékaře, Mapa příjezdu na sjezd

Dokumenty ke sjezdu 2008
Pozvánka, Program 1, Program 2, Certifikát

Dokumenty ke sjezdu 2007
Pozvánka, Program 1, Program 2, Volební lístek, Certifikát

Dokumenty k 1. ČS sjezdu
Pozvánka, Přihláška pro lékaře, Přihláška pro sestry, Program lékařské sekce, Program sesterské sekce, Trasa autobusu ze SR, Nabídka hotelů