Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Pronájem ordinace v Kladně

V Kladně je k pronájmu připravena zdravotnická ordinace, více informací v inzerci...

Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Sdružení SAD bylo založeno, aby hájilo a zastupovalo své členy - dermatology - v jednání s institucemi, které ovlivňují zásadním způsobem naši práci. Podpora široké členské základny nám umožňuje lepší vyjednávací pozici pro prosazování společných zájmů v systému zdravotnictví České republiky.

Zápis ze XIII. sjezdu SAD ČR 2016

Ve dnech 8. a 9.4.2016 proběhlo v Pardubicích jednání ambulantních dermatologů ČR na tradičním dvoudenním setkání. Celkový počet účastníků byl 121.
Z voleb, o jejichž výsledcích informovala předsedkyně volební komise MUDr. Ivana Stejskalová, vzešel nový výbor SAD ve složení:
MUDr. Iva Žampachová – předsedkyně
MUDr. Jiřina Cabalová – místopředsedkyně
MUDr. Andrea Vocilková – pokladník
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
MUDr. Anna Raková
a revizní komise ve složení MUDr. Petr Třeštík a MUDr. Marta Hašková.

Kromě odborného programu nás, s novinkami ze zdravotnické legislativy a jednání s pojišťovnami, seznámili Mgr. Jakub Uher a MUDr. Zorjan Jojko. Tradičně byl hostem druhého dne jednání také předseda ČDS ČLS JEP Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Zúčastnění dermatologové dali novému výboru SAD za úkol, ve spolupráci s výborem ČDS ČLS JEP, požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR resp. 2. pracovní skupinu, která jedná o Seznamu zdravotních výkonů, aby provedla změnu kategorie lékaře u výkonů 44113, 44115, 44117, 44119, 44209, 44219, 44229, 44233, 44237, 44239, 44243, 44245 ze současné kategorie L1 nebo L2 na L3. Jde o obdobnou situaci jako v jiných odbornostech, u kterých již byla úprava odbornosti ve výkonech provedena. Podle současně platné legislativy zajišťuje ze zákona péči v ambulanci plně erudovaný lékař s odborností na úrovni L3, což však není u naší odbornosti zohledněno v Seznamu zdravotních výkonů.

Zapsala: Andrea Vocilková

Hledáme kožního lékaře-dermatologa

Mezi inzeráty je několik nabídek práce pro dermatology na částečný i plný úvazek na různých místech republiky. Lékaři nebo lékařky jsou žádáni v Praze, Neratovicích, Kolíně, Říčanech, Bílovci nebo Velkém Meziříčí.

Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru

Pokud Vám jde o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru dermatovenerologie na základě dřívější atestace II. st., je nutné podat žádost (formulář zde) a přiložit kolek 500 Kč, úředně ověřenou kopii atestačního diplomu o atestaci II. st. v oboru dermatovenerologie a kopii (neověřenou) občanského průkazu, příp. doklad o změně příjmení, a vše zaslat na adresu
Odbor vzdělávání a vědy, Palackého nám. 4, 128 001 Praha 2
V žádosti nemusíte uvádět ani potvrzovat praxi, nezapomeňte se podepsat na 3. straně.
Více informací o specializované způsobilosti lékaře můžete nalézt na webových stránkách MZČR.

Dokumenty

V sekci Dokumenty jsou k dispozici všechny materiály SAD ČR přístupné pro veřejnost i pro členy SAD ČR (po přihlášení). Poslední dokumenty jsou Společné prohlášení lékařských organizací, Společné stanovisko vyjmenovaných organizací k plánům MZ ČR, Dopis od MUDr. Heleny Kestřánkové celému sdružení, Usnesení XXI. konference SPL ČR, Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a Návrh na zvýšení minutové režie v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Členský příspěvek

Poplatek za pravidelný informační servis a poradenskou činnost (členský příspěvek), který činí 1000,-Kč na každý rok, uhraďte prosím ve prospěch účtu Sdružení ambulantních dermatovenerologů 172472784/0300.

Informace

Dne 15. října 2008 SAD využil možnosti požádat o dotaci na vzdělávání z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.