Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Pozvánka na XVI. sjezd SAD ČR

Program a přihlášení na XVI. sjezd SAD ČR je zde...

Již XVI. sjezd SAD se uskuteční 12.4.2019 od 13:00 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích. Jste srdečně zváni!!!
Další podrobnější informace o sjezdu budou průběžně aktualizovány.

Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Sdružení SAD bylo založeno, aby hájilo a zastupovalo své členy - dermatology - v jednání s institucemi, které ovlivňují zásadním způsobem naši práci. Podpora široké členské základny nám umožňuje lepší vyjednávací pozici pro prosazování společných zájmů v systému zdravotnictví České republiky.

Hledáme kožního lékaře-dermatologa

Mezi inzeráty je několik nabídek práce pro dermatology na částečný i plný úvazek na různých místech republiky. Lékaři nebo lékařky jsou žádáni v Praze, Neratovicích, Kolíně, Říčanech, Bílovci nebo Velkém Meziříčí.

Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru

Pokud Vám jde o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru dermatovenerologie na základě dřívější atestace II. st., je nutné podat žádost (formulář zde) a přiložit kolek 500 Kč, úředně ověřenou kopii atestačního diplomu o atestaci II. st. v oboru dermatovenerologie a kopii (neověřenou) občanského průkazu, příp. doklad o změně příjmení, a vše zaslat na adresu
Odbor vzdělávání a vědy, Palackého nám. 4, 128 001 Praha 2
V žádosti nemusíte uvádět ani potvrzovat praxi, nezapomeňte se podepsat na 3. straně.
Více informací o specializované způsobilosti lékaře můžete nalézt na webových stránkách MZČR.

Dokumenty

V sekci Dokumenty jsou k dispozici všechny materiály SAD ČR přístupné pro veřejnost i pro členy SAD ČR (po přihlášení). Poslední dokumenty jsou Společné prohlášení lékařských organizací, Společné stanovisko vyjmenovaných organizací k plánům MZ ČR, Dopis od MUDr. Heleny Kestřánkové celému sdružení, Usnesení XXI. konference SPL ČR, Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a Návrh na zvýšení minutové režie v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Členský příspěvek

Poplatek za pravidelný informační servis a poradenskou činnost (členský příspěvek), který činí 1000,-Kč na každý rok, uhraďte prosím ve prospěch účtu Sdružení ambulantních dermatovenerologů 172472784/0300.