Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Pozvánka na XV. sjezd SAD ČR

Program a přihlášení na XV. sjezd SAD ČR je zde...

Již XIV. sjezd SAD se uskuteční 7.4.2018. Jste srdečně zváni!!!
Další podrobnější informace o sjezdu budou průběžně aktualizovány.

Pronájem ordinace v Kladně

V Kladně je k pronájmu připravena zdravotnická ordinace, více informací v inzerci...

Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Sdružení SAD bylo založeno, aby hájilo a zastupovalo své členy - dermatology - v jednání s institucemi, které ovlivňují zásadním způsobem naši práci. Podpora široké členské základny nám umožňuje lepší vyjednávací pozici pro prosazování společných zájmů v systému zdravotnictví České republiky.

Zápis ze XIV. sjezdu SAD ČR 2017

Společně se SAS podporujeme nesouhlas s elektronickými recepty, včetně nesouhlasu s plošnou aplikací EET. Některé naše kolegyně již v tuto chvíli systém mají, ten je vázán na maloobchodní prodej. Pro některé naše praxe by byl systém opět velkou zátěží, neboť ambulance vázané jen na zdravotní pojišťovny díky podhodnocení práce lékaře by ještě dále se svými výdělky klesaly.
Dále jsme společně požádali ČDS o podání žádosti na MzD - cestou náměstka MUDr. Philipa Toma - za účelem přeřazení ambulantní péče našeho oboru do skupiny s vyšší minutovou režií. Pomalu docházelo ke konsensu, který byl vyjádřen dopisem začátkem června 2017.
Nedohoda panovala hlavně v tom, kam náš obor řadit - přirovnání ke gynekologické ambulanci (jak radila Dr. Klimovičová) - neboť ta ke své práci potřebuje ve standardu kolposkop..., někteří raději k infekci atp...
Dopis je opět jedním z dalších kroků k podpoře navýšení minutové režie v našem oboru.
Dále bylo podpořeno rozšíření léku na lupénku (p.o. apremilast) do našich ambulancí - cena je zatím vysoká, ale pomalé začleňování do našich preskripcí by bylo reálné u 1-2 případů/rok. Pokud by se podařilo uvolnit lék mimo centra, byli bychom velmi rádi. Proces jednání stále pokračuje, tak uvidíme, kam bude kráčet naše praxe.
Pozn. z jiných praxí: kontroly na kalkulaci výkonu pokračují...

MUDr. Iva Žampachová - předsedkyně SAD

Hledáme kožního lékaře-dermatologa

Mezi inzeráty je několik nabídek práce pro dermatology na částečný i plný úvazek na různých místech republiky. Lékaři nebo lékařky jsou žádáni v Praze, Neratovicích, Kolíně, Říčanech, Bílovci nebo Velkém Meziříčí.

Osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru

Pokud Vám jde o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti lékaře v oboru dermatovenerologie na základě dřívější atestace II. st., je nutné podat žádost (formulář zde) a přiložit kolek 500 Kč, úředně ověřenou kopii atestačního diplomu o atestaci II. st. v oboru dermatovenerologie a kopii (neověřenou) občanského průkazu, příp. doklad o změně příjmení, a vše zaslat na adresu
Odbor vzdělávání a vědy, Palackého nám. 4, 128 001 Praha 2
V žádosti nemusíte uvádět ani potvrzovat praxi, nezapomeňte se podepsat na 3. straně.
Více informací o specializované způsobilosti lékaře můžete nalézt na webových stránkách MZČR.

Dokumenty

V sekci Dokumenty jsou k dispozici všechny materiály SAD ČR přístupné pro veřejnost i pro členy SAD ČR (po přihlášení). Poslední dokumenty jsou Společné prohlášení lékařských organizací, Společné stanovisko vyjmenovaných organizací k plánům MZ ČR, Dopis od MUDr. Heleny Kestřánkové celému sdružení, Usnesení XXI. konference SPL ČR, Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a Návrh na zvýšení minutové režie v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Členský příspěvek

Poplatek za pravidelný informační servis a poradenskou činnost (členský příspěvek), který činí 1000,-Kč na každý rok, uhraďte prosím ve prospěch účtu Sdružení ambulantních dermatovenerologů 172472784/0300.