Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Shrnutí činnosti SAD za uplynulé období

Milí přátelé SADu,

dovolujeme si Vám zaslat shrnutí činností SAD za uplynulé období. Stále se snažíme a pracujeme, i když tlaky ze všech stran jsou velké. Od dubna 2016 nezahálíme a prakticky jsme se nezastavili, pod praporem Aničky Rakové tlačíme naše výkony výše a snad se přeci jen něco podařilo. Vše je velmi časově i personálně náročné.

Hlavní bod: Řešili jsme přesun nositelů výkonů v dermatovenerologii z L1 na L3 (nezvýší se body za výkon jako takové, ale mzdový index naroste až 3,5x) - a vše je již posunuto do sazebníku pro rok 2017, je vydána novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů.

Vysvětlení: výkony v sazebníku jsou uváděny pouze přímé náklady (čili body jsou nízké), abychom dostali reálné číslo celkové bodové hodnoty, je třeba připočítat režijní náklady - a reálný konečný výpočet bodů za výkon je následující: režijní náklady v bodech = čas výkonu v minutách (ona opakovaná minutová režie v bodech za minutu a navýšení osobních nákladů nositelů výkonů).

B = osobní náklady nositele výkonů a B=FxGxH
F = minutová režie - nyní máme 3,01
( dobré by bylo žádat o minutovou režii vyšší dle chirurgických oborů u chirurgických výkonů a infekční režii ev. u všeho - je diskutabilní?)
G = je náš mzdový index a ten jsme navýšili z hodnoty (1,0 n. 1,8) na 3,5
H = je čas nositelů výkonu
čili B=FxGxH a o tento součin navýšíme body v sazebníku!!!!!! A TO PROSÍM NENÍ MÁLO!

Krok za krokem:

  1. sepsali jsme výkony, poslali jsme žádost na MZ - administrativa SAD
  2. zúčastnili jsme se jednání Pracovní skupiny k SZV - v červnu 2016
  3. jednání se zúčastnila: Anna Raková, Hana Duchková, Andrea Vocilková a Iva Žampachová
  4. vznesli jsme písemný požadavek (opět administrativa SAD) na vedení pojišťoven ohledně procentuálního zastoupení 85-95%
  5. Opět jsme podali žádost na pracovní skupinu MZ - sepsala a jednání, ohledně výkonu, se zúčastnila v září 2016 Iva Žampachová
  6. hlasovalo se: myslíme 3 pro, 3 proti a 2 se zdrželi hlasování...? ústní odůvodnění zúčastněných - „chráníme veřejné finance“
  7. Anička Raková opět útočila a znovu jsme podali žádost o posun výkonu 09235 a to v rámci vnitřního připomínkového řízení. Za vydatné podpory MUDr. Klimovičové a tímto bych jí chtěla velmi poděkovat za vstřícné informace.

Po celou dobu jsme byli podporováni i výborem ČDS, paní Dr. N.Benáková vypracovávala analýzy výkonů cílených a kontrolních - zvažovala se podpora - v reálu více peněz za delší čas...

Co můžeme očekávat v r. 2017:
navýšení výkonů tam, kde byl nositelem L1 n. L2 (čili prakticky neatestovaný lékař)- těch výkonů je poměrně hodně!!!

Nyní musíme nastoupit do boje za rovné podmínky pro nemocnice i ambulance. Přituhuje situace v nerealistických platech sester, které neodpovídají reálně odvedené práci a zaplacené od pojišťoven (hl. nezaplacené dostatečně od pojišťoven) - nůžky se nebezpečně rozevírají, nemocnice, jak víme z minulosti, pak klidně neplatí za vodu nebo elektřinu - ale jak to má dělat ambulantní lékař??? Mzdy sester na trhu práce rostou raketově - a hl. pacient chce perfektní ošetření „zdarma“

Spolupráci se SAD nabídl Doc. Karel Ettler, jsme moc rádi, napadají nás nové výkony - např. Dermatoskopie (vypracovat jej je však hodně práce), zvážit jak a kam směřovat stávající režie (chirurgické výkony, infekce?).

Podpořit nějaké granty pro rezidenty - vždyť ti by nás měli nahradit v budoucnu, myslím, že další generace bude těžko dřít od nevidím do nevidím, aby vše utáhla a překlopila k nějakému vysněnému ideálu a to zcela ze svého!

Nesmírné díky patří všem zúčastňujícím se, zúčastněným i Vám, kteří nás podporujete. Doufáme, že si na sjezdu SAD 2017, který proběhne opět v Pardubicích a to ve dnech 7.- 8. dubna 2017 - budeme moci říct, že jsme byli úspěšní a vymyslet další návrhy pro lepší ocenění naší práce.

Pojďte se zapojit - kdokoliv - hledáme mladší i starší pomocníky, napište, nedáme se, pojďte do toho! Všichni musíme křičet - podívejte se na zubaře

Za SAD předsedkyně SAD ČR
MUDr. Iva Žampachová

MUDr. Žampachová Iva (16.11.2016)