Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

39. angiologické dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je pro mne mimořádnou ctí, že Vás mohu jménem organizátorů pozvat k účasti na dalším ročníku Angiologických dnů. Připravujeme toto setkání opět tak, aby bylo maximálně přínosné z hlediska edukace v problematice cévních onemocnění a aby umožnilo v široké míře prezentace sdělení a původních prací z cévních pracovišť v naší zemi. Aktivní účastníci sjezdu se tak budou podílet na tom, jaký bude program kongresu a jeho úroveň. Věřím, že oba aspekty budou pro Vás zajímavé a že si nenecháte ujít tuto příležitost.

Vážení přátelé, věřím, že využijete příležitosti, ať už k přednesení vlastních příspěvků, dalšímu vzdělávání nebo získání přehledu o současném vývoji v oblasti vaskulárních onemocnění.

Více informací o možnostech aktivní i pasivní účasti naleznete na stránkách kongresu
www.angiology.cz/tad14
.

Budeme se těšit na setkání s Vámi v únoru 2014 v Praze!

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Předseda České angiologické společnosti ČLS JEP

Důležité termíny:
Přihlášky k aktivní účasti: do 12. 1. 2014
Přihlášky do soutěží o výroční ceny: do 12. 1. 2014
Přihlášky k účasti s nižším poplatkem: registrace a úhrada do 27. 1. 20
14
Registraci a bližší informace naleznete na nové webové stránce www.angiology.cz/tad14.

Sekretariát kongresu www.amca.cz, www.angiology.cz

AMCA, spol. s r.o. tel.: 221 979 351, 731 496 060

Academic and Medical Conference Agency fax: 221 979 352

Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 e-mail: angiology@amca.cz

Ing. Roleček Jiří (7.11.2013)