Neznáte své přihlašovací údaje?
Přihlašovací jméno

Heslo:

 Přihlásit 

Zápis ze XIII. sjezdu SAD ČR 2016

Ve dnech 8. a 9.4.2016 proběhlo v Pardubicích jednání ambulantních dermatologů ČR na tradičním dvoudenním setkání. Celkový počet účastníků byl 121.
Z voleb, o jejichž výsledcích informovala předsedkyně volební komise MUDr. Ivana Stejskalová, vzešel nový výbor SAD ve složení:

MUDr. Iva Žampachová - předsedkyně
MUDr. Jiřina Cabalová - místopředsedkyně
MUDr. Andrea Vocilková - pokladník
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
MUDr. Anna Raková
a revizní komise ve složení MUDr. Petr Třeštík a MUDr. Marta Hašková.

Kromě odborného programu nás, s novinkami ze zdravotnické legislativy a jednání s pojišťovnami, seznámili Mgr. Jakub Uher a MUDr. Zorjan Jojko. Tradičně byl hostem druhého dne jednání také předseda ČDS ČLS JEP Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Zúčastnění dermatologové dali novému výboru SAD za úkol, ve spolupráci s výborem ČDS ČLS JEP, požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR resp. 2. pracovní skupinu, která jedná o Seznamu zdravotních výkonů, aby provedla změnu kategorie lékaře u výkonů 44113, 44115, 44117, 44119, 44209, 44219, 44229, 44233, 44237, 44239, 44243, 44245 ze současné kategorie L1 nebo L2 na L3. Jde o obdobnou situaci jako v jiných odbornostech, u kterých již byla úprava odbornosti ve výkonech provedena. Podle současně platné legislativy zajišťuje ze zákona péči v ambulanci plně erudovaný lékař s odborností na úrovni L3, což však není u naší odbornosti zohledněno v Seznamu zdravotních výkonů.

MUDr. Vocilková Andrea (29.4.2016)